Blog

Şirket Eğitim Akademisi Nasıl Kurulur? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 26.10.2023 17:27
Yazar: Prof. Dr. Murat Erdal

Okuma Süresi: 3 dk


Şirket Eğitim Akademisi Nasıl Kurulur? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şirket Eğitim Akademisi Nasıl Kurulur? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Prof. Dr. Murat ERDAL - Editör editor@satinalmadergisi.com 

Son dönemde şirket eğitim akademilerini daha fazla duyar hale geldik.
Kuşkusuz stratejik bir gereksinim. Sürekli gelişim ve yeni rekabet çizgisinin bir zorunluluğu. İç yapıda hedefler doğrultusunda çalışan yetkinliklerinin yükseltilmesi düşüncesini tüm şirketlerde gözlemliyoruz.

Birçok girişimci şirket eğitim akademisi kurmayı uzun yıllar boyunca düşünür fakat hayata geçiremez. Elbette uygulamaya geçilememesinin arkasında birçok neden vardır. Temel neden, kuşkusuz ekonomik koşullar, yoğun iş gündemi ve koşturmaca içerisinde yeterli vakit bulunamamasıdır. Yine bununla doğrudan bağlantılı olarak şirket akademisi kurmanın iş öncelikleri içerisinde sürekli ertelenmesidir. Kesintili bir biçimde dışarıdan yılda bir iki kere eğitim alınması ile günler, aylar hatta yıllar geçer. Diğer taraftan kurumsal eğitim-öğrenme kültürünün istenilen seviyede oluşmamasına bağlı bir biçimde profesyonel ve kurumsal yapıdaki eksiklikler de devam eder.

Bu kapsamda sıklıkla duyduğumuz düşünce ve ifadeler şunlardır:

 1. İstediğim nitelikte eleman ve yönetici bulamıyorum.
 2. İç yapıda hızla eğitim/öğrenme akademisi inşaa etmeliyiz. Doğru stratejiyi nasıl kurgulayacağız? Bu işin sahibi kim olacak?
 3. İşi öğrettiğimiz, yatırım yaptığımız kişilere sektörden cazip teklifler geliyor. Personeli elde tutmakta zorlanıyoruz.
 4. Çalışan aidiyetini nasıl yükseltirim?
 5. Karşılaştığımız sorunlara odaklı eğitimler olsa mükemmel olurdu. İlgili birimlerle hep birlikte yüz yüze konuşur, çözümler geliştirirdik.
 6. Kişilerin yıllık eğitim KPI’larını (kişi – gün/saat) yükseltmemiz lazım.
 7. Mesleki ve kişisel gelişim odaklı eğitimlerin dağılımı nasıl olmalı?
 8. İşletmemizde yetkin yöneticilerimiz var. Onlardan eğitmen olarak da istifade etmeliyiz. Fakat nereden ne şekilde başlayacağımızı tam olarak bilemiyoruz.
 9. Kilit birimlerde yetkin eleman açığımızı bir türlü kapatamadık.
 10. Çok güzel eğitim salonumuz var. Ama ayda sadece 2-3 gün eğitim yapıyoruz. Verimsiz kullanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 10 yıl değil 5 yıl daha devam etmek neredeyse mümkün değil. Dijital ve yeşil dönüşümün yaşandığı, gelişmiş ülkeler ve dünyanın geri kalanı arasındaki makasın açıldığı bir dönemdeyiz.

Şirket eğitim akademileri, işletme insan kaynakları politikasının kilit unsurlarından bir tanesidir. Sektör iş kolunun, şirket kadrosunun güçlü ve zayıf tarafları herkes tarafından bilinmektedir. Doğru yeteneği bulmak, onun bilgi ve tecrübesini zaman içerisinde artırmak, kurumsal aidiyetini yükseltmek tüm tepe yöneticilerin arzusudur. Güçlü öğrenme kültürünün inşası bu noktada kritiktir.

 

Şekil 1 Yeni Mezun Yetkinlikleri ve Şirket Beklentileri Arasındaki Fark

Özel sektör, rekabet ortamında hızla mesafe kat etmektedir. Pazar ve teknoloji değişim hızı, rakiplerin uygulamaları, yeni ürün ve hizmetler, farklı düşünme tarzları yeni paradigmaları üretmektedir. İşe alım süreçlerinde lise ve üniversite mezunlarının yetkinlikleri şikâyet konusu olabilmektedir (Şekil 1) . Geleneksel eğitim-öğretim sisteminin bu hızı yakalaması ve zamanında ayak uydurmasının güçlükleri vardır. Akademi ve sanayi kopukluğunun yüksek olduğu ülke ve bölgelerde doğal olarak mezun kalitesinde de sapmalar yaşanabilmektedir. Bu noktada şirket eğitim akademileri sahip olunan bilgi seviyesinin yükseltilmesi, sektörel uygulamaların hızla öğretilmesi ve yeni becerilerin kazandırılmasında stratejik role sahiptir (Şekil 2).

Şekil 2 Mevcut Kadro Yetkinlikleri ve Gelecek İhtiyaçları Arasındaki Fark

Şirket eğitim akademisi kurarken öne çıkan konular şunlardır:

 • Şirket vizyonu, büyüme hedefleri, yeni yatırım ve projeler çerçevesinde insan kaynağını kurgulamak
 • İstihdam politikası ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Şirket eğitim akademisi kurarken yöneticiler arasında katılımcılığı teşvik etmek.
 • Aşama aşama hedeflerle ilerlemek.
 • Akademinin performans kriterlerini belirlemek.
 • Hedeflere uygun yol haritası meydana getirmek.
 • Birim ve çalışan bazında eğitim istek ve ihtiyaçlarını analiz etmek.
 • İnsan kaynakları, lokasyonlar ve birim yöneticileri ile arasında koordinasyonu sağlamak.
 • İletişim altyapısını hazırlamak.
 • Hedef kitleye uygun eğitim kataloğu oluşturma (Örnek bir eğitim kataloğunu web sitemizde bulabilirsiniz)
 • Yıl ve aylar bazında öncelikli eğitimlerin takvimini oluşturmak
 • Eğitim kadrosunu meydana getirmek. Kurum içi ve dışarıdan destek almak
 • İç eğitmenlere müfredat / içerik hazırlamada destek vermek
 • Eğitim materyalleri ve öğretim tekniklerinde yeni trendleri takip etmek.
 • Memnuniyet anket ve görüşmeleri ile geribildirim mekanizması sağlamak.

Sonuç

Şirket akademileri ve öğrenme kültürünü ne kadar erken başlatırsanız o kadar önemli mesafe alırsınız. Çağ vakit kaybedilecek bir çağ değil. Çok yönlü düşünebilen, farklı bakış açılarına sahip, birbirleri ile uyumlu çalışanların katma değerli ürün ve hizmet geliştirmelerine ihtiyacımız olan bir çağdayız. Hayat boyu öğrenme kültürünü şirket içerisinde de oluşturan yapılar rekabette bir adım önde olacaklardır.

Şirket eğitimleriniz için Eğitim Kataloğunu indirin.

 

Bu içeriği paylaşın
Twitter Facebook Whatsapp LinkedIn
Bu kategorideki diğer içerikler
Tedarik Zinciri Yönetiminde Riskler

Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mi̇nde Ri̇skler

Değerli Yöneticiler, Mayıs 2024 Klasörümüzün teması «Tedarik Zinciri Yönetiminde Riskler» . Son dönemde yaşanan jeopolitik riskleri ve ulus...

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Klasörü Yayında

Sürdürülebi̇li̇r Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mi̇ Klasörü Yayında

Mart 2024 Klasörümüzün teması «Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi» Öğrenme Merkezi'nden indirebilirsiniz....

Tedarik Zinciri Operasyonlarında VOLATİLİTE Klasörü eklendi.

Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Operasyonlarında Volati̇li̇te Klasörü Eklendi̇.

Değerli Yöneticiler, Geçen ay TZ Klasörümüzün ana teması «Risk Yönetimi» idi. Bu ay ise gündemimizde Tedarik Zinciri Operasyonlarında VOLATİ...

Kurumsal Pazarda Satış Yönetimi Eğitimi Toplam 10 Ders Eklenmiştir.

Kurumsal Pazarda Satış Yöneti̇mi̇ Eği̇ti̇mi̇ Toplam 10 Ders Eklenmi̇şti̇r.

Kurumsal Pazarda Satış Yönetimi Eğitimi  Toplam 10 Ders Eklenmiştir.  Dersler bölümünden erişebilirsiniz. ...

Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programları Başvuru Tarihleri: 15 – 19 Ocak 2024

Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mi̇ Yüksek Li̇sans Programları Başvuru Tari̇hleri̇: 15 – 19 Ocak 2024

YÜKSEK LİSANS YÜKSEK HEDEFLER. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programları Başvuru Tarihleri: 15 – 1...